Kartläggning, samhandling & experimenterande för en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige

Senaste tillagda utmaningar

Om projektet

Giglab Sverige är ett gemensamt projekt med mål att skapa underlag ur flera perspektiv som belyser vilka utmaningar som finns inom gigekonomin i Sverige idag. Våren 2020 påbörjar vi en kartläggning av utmaningar genom att bjuda in olika aktörer att bidra med sina perspektiv genom den här sajten. Hösten 2020 ämnar vi påbörja arbetet med att labba och prototypa fram lösningar för ett mer hållbart gig baserat på de identifierade utmaningarna.

All data som samlas in genom projektet kommer att göras tillgänglig som underlag för andra aktörer som vill bidra till en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige.

Vad är Giglab Sverige?

Giglab Sverige är ett nationellt policylabb och ett samarbete mellan Jobtech/Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Coompanion och Handelshögskolan tillsammans med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och svenska Labbnätverket. Del av labbet ingår i Vinnova-utlysningen Utmaningsdriven Innovation. Vår ambition är att tillsammans verka för en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige.

Läs mer om Giglab Sverige här

Projektgruppen

JobTech Development (en del av Arbetsförmedlingen)

JobTech development har som regeringsuppdrag att undersöka förutsättningen för en hållbar digital infrastruktur för den svenska arbetsmarknaden.

Skatteverket

Nya affärsmodeller som gigekonomin utmanar rådande skattesystem och regelverk. Skatteverkets strävan är att det ska bli lika lätt att ta in skatt inom gigekonomin som inom den traditionella ekonomin. Skatteverkets kontroller tyder på att majoriteten av inkomsterna från giggande inte redovisas eller beskattas korrekt. Det är inte bara negativt för staten, utan medför också nackdelar för giggaren som inte får rätt underlag för framtida pensions- och trygghetsförmåner. Projektet Hållbart GIG ger oss möjligheten till en gemensam lärprocess om gigekonomins utmaningar och behov på systemnivå.

Coompanion

Coompanion har ett nationellt uppdrag att stödja entreprenörskap och verksamheter som har till syfte att skapa ett mer hållbart samhälle. Häri ingår rådgivning, affärsutveckling och metoder för att utveckla gemensamma initiativ, däribland plattformar för frilansuppdrag/gig. Vi har tillsammans med våra partners initierat projektet för att visa på alternativa vägar till en hållbar gigekonomi där vi alla kan vara både giggare och plattformsägare samtidigt.

Stiftelsen Svensk Industridesign

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign vill bidra till en hållbar samhällsutveckling med hjälp av designmetoder. 2017 initierades ett labbnätverk för labbmiljöer som likt SVIDs eget Förnyelselabb är med och bidrar till system och policydesign i offentlig sektor. Utformningen av framtidens arbetsmarknad är en komplex samhällsutmaning som kräver systemsyn och innebär många policyavväganden. Ett hållbart GIG är ett led i att utforska detta paradigmskifte och ett första gemensamt lärprojekt där labbnätverkets deltagare kontinuerligt får vara med och bidra till utvecklingen av projektet.

Handelshögskolan

Som en av Europas ledande handelshögskolor har HHS intresse av att förstå framtidens arbetsmarknad, för både utbildning och forskning. Postdok-forskaren Claire Ingram Bogusz följer därför projektet för att ta del av insikter som kan vara till nytta för forskare, beslutsfattare och lärare.

"Systemperspektiv och samarbete är helt avgörande för att lyckas"

Pia McAleenan

Projektledare - Stiftelsen Svensk Industridesign / Förnyelselabbet

"Gigekonomin utmanar så många av våra system att vi måste förstå och handla gemensamt"

Lisa Hemph

Sektionschef - Jobtech gig

"Tillsammans bygger vi en hållbar gig-ekonomi där människor kan utveckla sin potential och bidra till ett samhälle i utveckling"

Marcus Bergh

Verksamhetsledare - Coompanion Sörmland

"Med hjälp av systemperspektiv och samarbete kan vi skapa hållbara lösningar på riktigt"

Rebecca Filis

Förändringsledare - Skatteverket