Hur vi hanterar ditt bidrag

Vi vill vara tydliga med hur vi hanterar den information som du som användare delar med dig av till oss vid användning av vår webbplats giglabsverige.se.

När du bidrar

När du bidrar med input på giglabsverige.se gör du det anonymt (Du kan komplettera med din kontaktinformation men då sker detta helt frivilligt). För att vi ska kunna avgöra vad varje enskild användare tycker till och bidrar med kopplar vi dina bidrag till ett unikt nummer som genereras helt frikopplat från dig personligen. Vi lagrar inte någon övrig information om dig utöver den du själv bidrar med på giglabsverige.se

All data som samlas in genom projektet kommer att göras tillgänglig som underlag för andra aktörer som vill bidra till en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige.

Dina personuppgifter och följande rättigheter

Enligt lagstadgade villkor har du rätt att: Få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Vill du nyttja dessa villkor

kontaktar du oss här.- GiglabSverige teamet ©2020