Initiativ

Initiativ och experiment framåt

Här lyfter vi olika initiativ, lösningar och tjänster kopplade till hållbarhet inom gigekonomin i Sverige. Lär dig mer om varje initiativ eller lägg till exempel som saknas.

Utforskande

Cooperative combinator

Inblandade aktörer

Coompanion

,

Handelshögskolan

,

JobtechDev/Arbetsförmedlingen

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Fairgig.se, a Vinnova-funded project, explores what it would take for a cooperatively-owned platform or API to improve wages and working conditions for gig workers.

Länk

fairgig.se

Lanserad

Gig-Guiden

Inblandade aktörer

Skatteverket

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Genom att svara på frågorna i guiden kan du få hjälp att förstå om och hur du ska deklarera dina inkomster från gig, tillfälliga arbeten eller kortare uppdrag.

Länk

Till guide

Lanserad

Jobtech-podden

Inblandade aktörer

JobtechDev/Arbetsförmedlingen

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Jobtech-podden är en podcast om mötet mellan arbetsmarknaden och teknik. Första säsongen av Jobtech-podden presenteras av Jobtech Gig med fokus på gigekonomin och dess framväxt i Sverige. Podden gästas av olika aktörer inom gigekonomin så som myndigheter, gigplattformar, arbetsgivare och enskilda giggare.

Länk

Till jobtech-podden

Lanserad

NOX Community

Inblandade aktörer

Nox consulting

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

NOX är experter på kompetensförsörjning i gigekonomin och har byggt upp Stockholms starkaste nätverk för egenföretagare inom IT & Management. Bolaget drivs med en stark vision att forma morgondagens arbetsmarknad och förändra synen på organisation, kompetens och ledarskap. NOX utmanar de traditionella konsultmäklarna och har istället för en databas av CV:n byggt upp ett starkt community för frilansare och erbjuder uppdragsmatchning, kompetensutveckling, nätverkande och erfarenhetsbyte kostnadsfritt och utan exklusivitet. NOX visar att gigekonomin är mer än bara gigplattformar - att utveckling för giggare drivs i värderingstyrda nätverk och att du kan vara egen, tillsammans med andra.

Länk

noxconsulting.se

Lanseras inom kort

Open platforms

Inblandade aktörer

JobtechDev/Arbetsförmedlingen

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Open platforms är ett initiativ med landsöverskridande intentioner. Initiativet syftar till att skapa förutsättningar för samarbete och en digital infrastruktur för rörlighet av data i gigekonomin. Open platforms är skapat av jobtech Development som skapar digital infrastruktur för den Svenska arbetsmarknaden.

Länk

openplatforms.se

Lanserad

Plattforms företagen

Inblandade aktörer

Plattformsföretagen

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Branschorganisation för den nya tidens plattformsföretag. Våra medlemmar vill se till att fördelarna med plattformsekonomin främjas, medan negativa element tas upp och förbättras genom samarbete mellan alla relevanta intressenter. Att underlätta en dialog mellan myndigheter, företag, fackföreningar och allmänheten kommer att säkerställa att vi skapar en plattformsekonomi som gynnar alla.

Länk

plattformsforetagen.org

?

Hjälp oss lyfta intitiativ som syftar till att främja en hållbar utveckling av gigekonomin i Sverige!

Kontakta oss här!