Grupp men människor grafiskt ritade med en pil mot en idé symbol

Initiativ

Initiativ och experiment framåt

Här visas olika initiativ, lösningar och tjänster som syftar till att främja utvecklingen av en hållbar gigekonomi i Sverige. Lär dig mer om initiativen eller lägg till exempel som du tycker borde visas här.

Idé stadie

Den nya svenska modellen

Inblandade aktörer

Deltagare från Giglab Sveriges workshopserie

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Den ’nya svenska modellen’ syftar till att utforska gigekonomin som en del av den nya arbetsmarknaden och hur vi kan hitta ett alternativ till praxis för beräkningsunderlag för välfärdstjänster. Syftet är att trygga giggarnas finansiella trygghet och hitta sätt att bättre inkludera dem i de offentliga skyddsnäten. Målet är även att hitta ett gemensamt förhållningssätt mellan olika myndigheter samt att stärka relationen mellan giggare och staten.

Länk

Kontakt

Idé stadie

Gemensam myndighets-plattform

Inblandade aktörer

Deltagare från GiglabSveriges workshopserie

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

En offentligt ägd plattform om gigekonomin och en samlingsplats med information från olika myndigheter. Plattformen ska bidra till lärande och vara tillgänglighetsanpassad med betoning på olika språk och kunskapsnivåer. Plattformen ska förenkla för giggare, uppdragsgivare och andra inom gigekonomin att göra rätt val, känns sig trygga och följa regelverken. Målet är att skapa en levande guide kring hur arbetsmarknaden och systemet fungerar med fokus på gigekonomin.

Länk

Kontakt

Idé stadie

Fackförbund för giggare

Inblandade aktörer

Deltagare från Giglab Sveriges workshopserie

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Ett fackförbund för giggare som kan agera som en stark avtalspart och definiera vad schyssta villkor inom gigekonomin är. Syftet är att bidra till en hållbar framtida arbetsmarknad och att skapa förutsättningar för att utveckla / förändra avtal, regler och normer för att bättre möta giggarnas behov. Detta inkluderar att se över skatteprocessen för t.ex. nyanlända.

Länk

Kontakt

Idé stadie

Portal om gigekonomin

Inblandade aktörer

Deltagare från Giglab Sveriges workshopserie

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

En gemensam informationsportal om gigekonomin för giggare, plattformar, matchningsaktörer, myndigheter och andra parter på arbetsmarknaden. Portalen innehåller information, utbildningsmaterial samt en testbädd där olika initiativ kring hållbarhet inom gigekonomin undersöks. Syftet med portalen är att ge en övergripande bild kring gigekonomin ur olika perspektiv, samt att från en gemensam plattform kunna nå ut med relevant information till olika parter. Målet är att portalen kan bidra till att bredda normen kring anställningsformer och öppna upp för diskussion kring nya möjligheter som uppstår genom gigekonomin.

Länk

Kontakt

Idé stadie

Skillsmapping som intyg

Inblandade aktörer

Deltagare från Giglab Sveriges workshopserie

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Skillsmapping handlar om ett skifte från ett traditionellt CV till en meritförteckning över olika färdigheter (skills) en person besitter och som kan intygas av tidigare uppdragsgivare och kollegor. Detta presenteras visuellt för att ge en tydlig överblick över en persons färdigheter och kunskaper samt hur dessa hänger ihop med syfte att förenkla matchning på arbetsmarknaden. Målet är att hjälpa en giggare att nå sitt drömjobb eller drömuppdrag genom att bättre kunna använda sig av och visa upp lärdomar och erfarenheter från tidigare gig.

Länk

Kontakt

Lanserad

Skärmavbild från regeringens hemsida.

Regeringen tillsätter utredning av SGI

Inblandade aktörer

Regeringskansliet

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

En särskild utredare ska se över regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI), inkomstunderlaget för beräkning av bland annat sjukpenning och föräldrapenning. Syftet med översynen är ökad trygghet och förutsebarhet för den försäkrade samt stärkt kvalitet och effektivitet i handläggningen. Dagens regelverk är inte fullt ut anpassat till aktuella förhållanden på arbetsmarknaden med en stor variation av anställnings- och uppdragsformer. Det finns också ett behov av stärkt förutsebarhet och trygghet för företagare i de delar som inte ingår i uppdraget till Utredningen tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem (N 2020:04).

Länk

Till direktivet

Utforskande

Skärmbild på fairgig.se hemsida

Cooperative combinator

Inblandade aktörer

Coompanion

,

Handelshögskolan

,

JobtechDev/Arbetsförmedlingen

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Fairgig.se, a Vinnova-funded project, explores what it would take for a cooperatively-owned platform or API to improve wages and working conditions for gig workers.

Länk

fairgig.se

Lanseras inom kort

Skärmbild på openplatforms.org hemsida

Open platforms

Inblandade aktörer

JobtechDev/Arbetsförmedlingen

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Open platforms är ett initiativ med landsöverskridande intentioner. Initiativet syftar till att skapa förutsättningar för samarbete och en digital infrastruktur för rörlighet av data i gigekonomin. Open platforms är skapat av jobtech Development som skapar digital infrastruktur för den Svenska arbetsmarknaden.

Länk

openplatforms.org

Lanserad

Skärmbild på skatteverkets tjänst: gig guiden

Gig-Guiden

Inblandade aktörer

Skatteverket

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Genom att svara på frågorna i guiden kan du få hjälp att förstå om och hur du ska deklarera dina inkomster från gig, tillfälliga arbeten eller kortare uppdrag.

Länk

Till guide

Lanserad

Skärmbild på jobtechpoddens logo

Jobtech-podden

Inblandade aktörer

JobtechDev/Arbetsförmedlingen

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Jobtech-podden är en podcast om mötet mellan arbetsmarknaden och teknik. Första säsongen av Jobtech-podden presenteras av Jobtech Gig med fokus på gigekonomin och dess framväxt i Sverige. Podden gästas av olika aktörer inom gigekonomin så som myndigheter, gigplattformar, arbetsgivare och enskilda giggare.

Länk

Till jobtech-podden

Lanserad

Nox consulting logo

NOX Community

Inblandade aktörer

Nox consulting

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

NOX är experter på kompetensförsörjning i gigekonomin och har byggt upp Stockholms starkaste nätverk för egenföretagare inom IT & Management. Bolaget drivs med en stark vision att forma morgondagens arbetsmarknad och förändra synen på organisation, kompetens och ledarskap. NOX utmanar de traditionella konsultmäklarna och har istället för en databas av CV:n byggt upp ett starkt community för frilansare och erbjuder uppdragsmatchning, kompetensutveckling, nätverkande och erfarenhetsbyte kostnadsfritt och utan exklusivitet. NOX visar att gigekonomin är mer än bara gigplattformar - att utveckling för giggare drivs i värderingstyrda nätverk och att du kan vara egen, tillsammans med andra.

Länk

noxconsulting.se

Lanserad

Skärmbild från plattforms företagens hemsida

Plattforms företagen

Inblandade aktörer

Plattformsföretagen

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Branschorganisation för den nya tidens plattformsföretag. Våra medlemmar vill se till att fördelarna med plattformsekonomin främjas, medan negativa element tas upp och förbättras genom samarbete mellan alla relevanta intressenter. Att underlätta en dialog mellan myndigheter, företag, fackföreningar och allmänheten kommer att säkerställa att vi skapar en plattformsekonomi som gynnar alla.

Länk

plattformsforetagen.org

Lanserad

Skärmbild på Wolts blog

Nästa steg

Inblandade aktörer

Wolt

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Gig-ekonomin erbjuder låga trösklar in i sysselsättning, men är inte en självklar väg till mer kvalificerade arbeten och integration. Därför testar just nu leveranstjänsten Wolt pilotprojektet Nästa steg, där de enkla jobben på plattformen kompletteras med integrationsverktyg i form av ett mentorsprogram och språkkurser specialanpassade för den som samtidigt giggar som kurir på Wolts plattform.

Länk

Läs mer om initiativet

Lanserad

Rapport från bransch-organisation, A new hope

Inblandade aktörer

Glen Hodgson - Free Trade Europa

,

,

,

,

,

,

Aktörernas egen beskrivning

Denna studie undersöker hur plattformsekonomin underlättar migranter till den svenska arbetsmarknaden och ger dem möjligheter som de inte skulle ha eller skulle ha svårt att komma åt. Forskningen belyser fakta, siffror och personliga berättelser. Det ger också förslag på hur plattformsekonomin kan användas vidare för att ta itu med aktuella frågor i det svenska samhället. Fler av organisationens rapporter och undersökningar med koppling till gigekonomin i Sverige och EU finns att läsa på: https://sv.plattformsforetagen.org/

Länk

Läs rapport

?

Hjälp oss lyfta intitiativ som syftar till att främja en hållbar utveckling av gigekonomin i Sverige!

Kontakta oss här!