Plattformens
utmaningskarta

Giglabsverige logga som framhäver plattformens perspektiv

Kartläggning av utmaningar hos aktörer i gigekonomin.pdf

Kartläggningen är baserad på underlag som tagits fram under 2020 från bidrag som tillkommit giglab sveriges hemsida samt 4 virtuella workshoppar.

Är du plattformsägare eller matchningsaktör? 

Inom gigekonomin matchas idag många giggare och uppdrag via olika digitala gigplattformar. I Plattformens utmaningskarta vill vi kartlägga de utmaningar som plattformsägare och matchningsaktörer ställs inför. Det kan vara kopplat till lagstiftning, lönsamhet, policy eller annat.

De utmaningar som står med från start är identifierade av projektgruppen, men vi vill att fler aktörer bidrar med att fylla på kartbilden för att skapa ett bättre underlag för att jobba vidare med riktade insatser.  

Läs här om hur vi hanterar ditt bidrag

Plattformens utmaningskarta
Version 1.6 - 18 juni - 2021
* 2 nya utmaningar
* 3 nya "tyck till"

Bidra gärna med egna utmaningar, eller tyck till om de listade utmaningarna ur ditt perspektiv.

pil

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill lägga till en till utmaning här.
Ladda om sidan och lägg till en till utmaning.

Oj! Något gick fel!

Formellt registrera /validera frilansares kunnande, samt tillgodose deras fortbildningsbehov och skapa branschnära värdestrukturer baserat på kompetensvaluta.

Tillagd av: 
Frilansare-14427

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Att korrekt hantera betalningen till giggare

Tillagd av: 
Matchningsaktör-40063

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Svårt att skapa lönsamhet och hållbara affärsmodeller genom förmedlingen av gig

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

Marginalerna är låga och därför krävs det många gig/antal timmar. Just därför många bemanningsfirmor inriktar dig på längre anställningar. En stor kostnad är just lönehantering. När det är många giggare på få timmar kostar varje hantering av varje person mkt. Då befintliga modeller och filer få behandlas manuellt vilket blir en hög kostnad per person och gig. Alla företag och organisationer mår bra av att låta sina anställda göra det det är anställda för. Idag gör de mer än vad de borde för att endast kunna fokusera och jobba ner effektivt på sin core business. Skulle ledare och företagare ta in giggare för de enkla, osynliga eller bara de uppgifter som skjuts på skulle verksamheten få bättre lönsamhet. Detta är svårt i ett ansträngt läge för en ledare att ta in och våga släppa in personer som står längre från arbetsmarknaden. Vilket skulle hjälp personer som har svårt att visa på papper CV vilka kompetenser de har men får de chansen under ett gig där de fr visa dem och sina vilja att göra bra ifrån sig. Gig är en win win.

App-giggare-78171
Tillagd av: 

Ur ett "förmedlarperspektiv" kan det vara enkelt att skapa en hållbar affärsmodell, men det innebär att ta avstånd från hur konsultmäklare traditionellt har agerat på gigmarknaden. För att få lönsamhet i din affär över tid krävs ärlighet, transparens och hög kännedom om giggarens perspektiv.

Matchningsaktör-30936
Tillagd av: 

Jag tycker den här utmaningen handlar om att de som rekryterar för gigs är ofta frilansare själva, i projekt eller organisationer utan befintliga HR strukturer. Frilansare rekryterar varann genom sina personliga nätverk som skapar en svårtillgänglig bransch vilket ofta misstolkas av tex AF som konkurrensutsatt! Problematiken ligger i den informella rekryteringsstrukturen, där effekten blir dolda ingångar och krokiga yrkesvägar vilket i sin tur gör att fler tvingas överge sin investering i en karriär alltför tidigt. Förmedlingen av gig behöver en modell för branschvalidering att luta sig mot. En plattform som både samlar yrkeskåren, och förhoppningsvis breddar rekryteringsbasen, där frilansaren kan gå sin kompetens formellt erkänd av branschen, baserat på de kvalifikationer som man fastställt som kritiska för olika uppdrag eller jobb. Utan en struktur för kompetens och en plattform för att synliggöra den blir förmedlingen av gig inte kvalitetssäkrad. Utan istället kopplat till individers förmåga att bygga nätverk. Nu bedöms en persons kompetensnivå ofta på deras förmåga att generera uppdrag. För att skapa lönsamhet och hållbara affärsmodeller i en fragmenterad bransch med många små arbetsgivare, så krävs offentlig finansiering för att säkra att modellen blir transparent, konkurrensneutral, varaktig och hållbar.

Annan roll: Bransch-14427
Tillagd av: 

Svårt att medvetandegöra att korta gig är en dörröppnare till mer möjligheter

Tillagd av: 
App-giggare-78171

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

Original formulering av utmaning:

Medvetandegöra för personer att korta gig är en dörröppnare. Att sprida sina kunskaper live ökar nätverket och med ökat nätverk fler chanser till jobb. Att testa på olika yrken ökar insikten att veta vad man vill göra/ jobba med eller utbilda sig till.

App-giggare-78171
Tillagd av: 

Detta handlar för oss om behovet av att tydliggöra branschens yrken och karriärvägar. I sektorer med större företag och fasta anställningar så sker detta som en naturlig del i bolagens marknadsföring och rekrytering av nys medarbetare. När flera aktörer tydliggör sina krav på olika tjänster då skapas en norm, som sätter standarden och ett naturligt ekosystem för just den arbetsmarknaden byggs fram. Genom att medarbetares jobb, uppdrag och tjänster inkluderas i företagens kontinuerliga flöde, så finns alltid uppdaterad information tillgänglig för de dom vill utbilda sig till den branschen eller andra som vill växla in från en annan yrkesbana. För nyutexaminerade finns tydliga yrkesvägar Dessa fasta verksamheter kan också lämna mer träffsäker statistik till olika myndigheters prognoser och därmed kan nytillträdande enklare värdera att investera i en bransch. Det finns en större trygghet och benägenhet att ta några första korta gig, just för att man vet att det finns ett framtida rekryteringsbehov och möjligheter till försörjning.

Annan roll: Bransch-14427
Tillagd av: