Plattformens
utmaningskarta

Giglab Sverige - Plattform

Kartläggning av utmaningar hos aktörer i gigekonomin.pdf

Kartläggningen är baserad på underlag som tagits fram under 2020 från bidrag som tillkommit giglab sveriges hemsida samt 4 virtuella workshoppar.

Är du plattformsägare eller matchningsaktör? 

Inom gigekonomin matchas idag många giggare och uppdrag via olika digitala gigplattformar. I Plattformens utmaningskarta vill vi kartlägga de utmaningar som plattformsägare och matchningsaktörer ställs inför. Det kan vara kopplat till lagstiftning, lönsamhet, policy eller annat.

De utmaningar som står med från start är identifierade av projektgruppen, men vi vill att fler aktörer bidrar med att fylla på kartbilden för att skapa ett bättre underlag för att jobba vidare med riktade insatser.  

Läs här om hur vi hanterar ditt bidrag

Plattformens utmaningskarta
Version 1.4 - 3 Sept - 2020

Bidra gärna med egna utmaningar, eller tyck till om de listade utmaningarna ur ditt perspektiv.

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill lägga till en till utmaning här.
Ladda om sidan och lägg till en till utmaning.

Oj! Något gick fel!

Svårt att skapa lönsamhet och hållbara affärsmodeller genom förmedlingen av gig

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

Marginalerna är låga och därför krävs det många gig/antal timmar. Just därför många bemanningsfirmor inriktar dig på längre anställningar. En stor kostnad är just lönehantering. När det är många giggare på få timmar kostar varje hantering av varje person mkt. Då befintliga modeller och filer få behandlas manuellt vilket blir en hög kostnad per person och gig. Alla företag och organisationer mår bra av att låta sina anställda göra det det är anställda för. Idag gör de mer än vad de borde för att endast kunna fokusera och jobba ner effektivt på sin core business. Skulle ledare och företagare ta in giggare för de enkla, osynliga eller bara de uppgifter som skjuts på skulle verksamheten få bättre lönsamhet. Detta är svårt i ett ansträngt läge för en ledare att ta in och våga släppa in personer som står längre från arbetsmarknaden. Vilket skulle hjälp personer som har svårt att visa på papper CV vilka kompetenser de har men får de chansen under ett gig där de fr visa dem och sina vilja att göra bra ifrån sig. Gig är en win win.

App-giggare-78171
Tillagd av: 

Svårt att medvetandegöra att korta gig är en dörröppnare till mer möjligheter

Tillagd av: 
App-giggare-78171

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

Original formulering av utmaning:

Medvetandegöra för personer att korta gig är en dörröppnare. Att sprida sina kunskaper live ökar nätverket och med ökat nätverk fler chanser till jobb. Att testa på olika yrken ökar insikten att veta vad man vill göra/ jobba med eller utbilda sig till.

App-giggare-78171
Tillagd av: