Aktiviteter

Underlag för Workshop 4 den 1 december

Giglab Sverige är ett gemensamt lärprojekt med mål att skapa underlag ur flera perspektiv som belyser vilka utmaningar som finns inom gigekonomin i Sverige idag. Giglab Sverige arbetar i riktning mot FNs globala mål och Agenda 2030.

Under hösten 2020 genomförs en serie digitala workshops för att kartlägga utmaningar inom gigekonomin i Sverige idag - ur giggarnas, plattformarnas och samhällsaktörernas perspektiv. Nu närmar vi oss höstens avslutande digitala workshop och bjuder in alla parter med intresse för gigekonomin att delta. Du som ämnar delta vid Workshop 4 får gärna läsa igenom informationen på den här sidan som underlag inför workshoppen.

Workshop 4 - den 1 december kl 09:30 - 12:00

Vid den fjärde och avslutande workshoppen kommer alla perspektiv att mötas och höstens lärdomar att presenteras. Vi kommer att jobba i blandade grupper av giggare, gigplattformar, myndigheter och andra samhällsaktörer för att titta närmare på gigekonomin i Sverige idag, samt för att diskutera vägar framåt mot ett mer hållbart gig. Vi kommer att jobba i blandade grupper för att de olika perspektiven ska kunna mötas och diskutera så väl hinder som möjliga lösningar.

Workshoppen inleds med en presentation av gigekonomin med aktuella inspel från forskningen. Därefter presenteras den kartläggning som gjorts av Giglab Sverige om giggarnas, gigplattformarnas och myndigheternas syn på och utmaningar inom gigekonomin. Nedan följer ett antal utmaningskartor där vi klustrat olika hinder vi har kunnat identifiera under höstens workshops. Dessa kommer att fungera som diskussionsunderlag vid workshop 4.

Workshoppen kommer att avslutas med att blicka framåt för att diskutera och labba kringolika initiativ som kan bidra till en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige. Workshoppen kommer att stå som grund för Giglab Sveriges fortsatta arbete under 2021, där målet är lägga grunden för en testbädd där olika parter kan samarbeta och prototypa fram lösningar utifrån de identifierade utmaningarna.

Länkar för fördjupning i ämnet

  • Gigekonomin och arbetsmarknaden - podcastavsnitt från Dagens Arena med bl.a. Claire Ingram Bogusz, forskare Handelshögskolan och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

Utmaningskartor

Under höstens digitala workshops har vi jobbat med att kartlägga utmaningar inom gigekonomin i Sverige ur giggares, gigplattformars och samhällsaktörers perspektiv. Detta för att synliggöra vilka hinder som finns för att uppnå ett hållbart gig, och för att kunna ha som diskussionsunderlag vid vidare arbete med att hitta lösningar. Nedan finner ni ett första visualiserat utkast på de hinder som identifierats under arbetets gång.

Dessa kartor kommer att fungera som diskussionsunderlag vid Workshop 4 den första december.

arbetsförmedlingens logga

Giggarens utmaningar

Giggarens hinder karta

Plattformens utmaningar

Samhället hinder karta

Samhällets utmaningar

Kontakt och frågor

Har du frågor gällande deltagande i Workshop 4 är du välkommen att kontakta emelie@fagelstedt.com

Anmäl dig till Workshop 4 som äger rum digitalt den 1 december 2020 kl 09:30 - 12:00: 
länk till anmälan

Kartläggning av utmaningar hos aktörer i gigekonomin.pdf

Kartläggningen är baserad på underlag som tagits fram under 2020 från bidrag som tillkommit giglab sveriges hemsida samt 4 virtuella workshoppar.

16 / 11 / 2021
Genomförd - Seminarium 

Gigekonomin, dataportabilitet & en inkluderande arbetsmarknad

16 November 2021 / 13:00–14:30
Goto10 - Hammarby kaj 10D, 120 30 Stockholm (Tillgänglig även digitalt)

Ett seminarium om betydelsen av omdömesdata inom gigekonomin och hur dataportabilitet kan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad som stärker giggaren.

Till Seminarium
Visa mer info

En inspelning från seminariet kommer finnas tillgänglig inom kort.

Om Seminariet

Jobtech Development / Arbetsförmedlingen, som en del av Giglab Sverige, har bjudit in Martijn Arets att presentera sitt arbete kring dataportabilitet och omdömesdata inom gigekonomin. Martjin är grundare av GigCV och driver flera initiativ inom gigekonomin i Nederländerna utifrån ett ekosystemperspektiv som inkluderar plattformar, fackförbund, beslutsfattare, forskare, arbetsmarknadsexperter, arbetsförmedlingar, m.fl. Senare i höst släpps hans rapport ’How online reputation scores within the gig economy may contribute to a more inclusive labor market and increasingly empowered workers’

Fokus för presentationen:

  • Betydelsen av omdömen på gigplattformar för att giggare ska kunna få fler och bättre betalda uppdrag
  • Dataportabilitet och dess betydelse inom andra branscher (så som e-handel)
  • En introduktion till projektet GigCV samt forskningsresultat som del av projektet
  • En bredare förståelse för hur data och dataportabilitet kan stärka den enskilde giggaren

Under seminariet hör ni även Claire Ingram Boguz, forskare vid Uppsala universitet, berätta mer om Giglab Sverige, samt Lisa Hemph vid Jobtech Development / Arbetsförmedlingen. Jobtech Development undersöker tillsammans med flera nationella och internationella aktörer frågan om dataportabilitet i gigekonomin och vilka möjligheter plattformsekonomin och gigekonomin skapar för en förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

Under seminariet tittar vi gemensamt på hur förtroende kan byggas på digitala jobbplattformar, och vilken roll omdömesdata har för att få uppdrag. Bland annat fokuserar vi på frågor som "Förbättrar omdömen från andra plattformar kundens förtroende?” samt ”Vilken påverkan har medflyttade omdömen på en giggares online-profil?" Del av webinariet kommer att hållas på engelska.

Agenda

1

Inledning om Giglab Sverige av Claire Ingram Bogusz (5 min)

2

Jobtech Developments arbete kopplat till dataportabilitet presenteras av Lisa Hemph (10 min)

3

Presentation av rapporten av Martijn Arets (45 min)

4

Gemensam dialog och frågor från publiken (ca 30 min)Sammanfattning och avslutning (5 min)

5

Sammanfattning och avslutning (5 min)

Medverkande

Martijn Arets
International platform expert
Claire Ingram Bogusz
Uppsala Universitet
Lisa Hemph
Jobtech development
18 - 19 / 10 / 2021
Genomförd - *Giglab Sverige tipsar! - Externt Event  - OPSI 

*Virtuell konferens med temat: Government Beyond Recovery: Towards a future-fit public sector


18-19 Oktober 2021
OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) - Digital konferens

Denna konferens lyfter och diskuterar bland annat innovativa lösningar för att åstadkomma gränsöverskridande innovation. Giglab Sverige och liknande initiativ diskuteras som ett exempel med syfte att åstadkomma just detta.

Till eventet
Visa mer info

Achieving Cross-Border Government Innovation: Governing Cross-Border Challenges

This conference will gather political leaders, policy practitioners, regulators, representatives of civil society, private sector actors and innovators to explore public governance possibilities as the world emerges from a period of crisis. Panel discussions will explore how governments can leverage behavioural insights, co-creation, regulation, mission-oriented innovation, anticipatory innovation and strategic foresight to explore possibilities and steer towards better futures.

*Panel Discussion 19 sept 13:00 - 14:15
Innovation through Cross-Border Collaboration: Governing Global Challenges

The ongoing COVID-19 pandemic has highlighted the importance of collaboration across borders at all levels of governance, as governments respond to shared challenges characterised by greater interconnectedness and complexity. In this session, OPSI and the UAE’s Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation (MBRCGI) will present their findings on the nature of the challenges for innovating across borders, as well as welcome experts and practitioners from around the world who have come up with innovative solutions to these challenges.

Till panel-diskussion
06 / 10 / 2021
Genomförd - Seminarium

Vad tycker just du? Giglab diskuterar två aktuella utredningar med koppling till gigekonomin.

6 oktober 2021 / 13:00-14:30
Goto10 - Hammarby kaj 10D, 120 30 Stockholm (Tillgänglig även digitalt)

Detta seminarium riktar sig till gigplattformar, egenanställningsföretag, giggare med eller utan företag och berörda myndigheter.

Till Seminarium
Visa mer info
Här hittar du presentationen som används i detta seminarium

Vi djupdyker i två aktuella utredningar med kopplingar till gigekonomin och som har stor betydelse för att göra den mer hållbar.

Hur ser man på giggarnas behov, framförallt de som inte driver verksamhet i företag?
Kommer den målgruppen att omfattas av utredningen och förslagen?
Hur ser man på förslaget i Mikroföretagarutredningen med egenavgifter som ingår i schablonbeskattningen?

Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt den 6 oktober kl 13-14.30 , och kommer att filmas och kunna ses i efterhand på Giglabs webb. Mötet äger rum på Goto10, Hammarby Kaj 10D, i Stockholm.

Agenda

1

5 min - Inledning

2

15 min - Presentation av förslaget om Mikroföretagarkonto  

3

15 min - Presentation av utredningen om förändrat trygghetssystem för företagare

4

30-50 min - Gemensam dialog: Frågor och möjlighet att lämna synpunkter.  

Utredningen om förslaget om förenklad beskattning för sk. mikroföretagare för inkomster upp till 120 tkr per år (SOU 2021:55)

Den andra utredningen pågår och ska rapporteras 15 december 2021.
I det förslaget föreslås schabloniserad källskatt för giginkomster mm med 30 %. Skatten ska hanteras av banker som tillhandahåller ett sk. mikroföretagarkonto. Plattformarna betalar ut ersättningen till ett särskilt konto och pengarna skattas och är klara för lyftning och användning direkt, utan att mikroföretagaren behöver redovisa eller betala in skatten vilket sköts helt och hållet av banken. I skatten ingår även avsättningar för egenavgifter för att ge giggaren pensions- och sjukförsäkringsförmåner. Det är frivilligt för giggaren att välja att bli beskattad enligt det nya förslagen eller på traditionellt sätt.

Hur ser giggaktörerna på förslaget?
Är det tillräckliga förenklingar för att det ska locka giggare att välja det alternativet?
Är det nåt som saknas eller som man skulle vilja se istället?

Betänkandet är ute på remiss fram till 1 november.

Regeringen aviserade i samband med budget proposition att de vill höga omsättningsgräsen för moms från idag 30 000 kr till 80 000 kr, vilket i så fall också bidrar till att underlätta för målgruppen.

Utredningen om företagares trygghetssystem vill göra systemet tydligt, enkelt och förutsägbart (N 2020:04)

Den pågår och ska rapporteras 15 december 2021; En särskild utredare ska lämna förslag på hur företagares trygghetssystem kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbart. I utredningen ska jämställdhetsaspekter genomgående belysas och analyseras.

Länkar

Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen

Höjd omsättningsgräns för moms

Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem

Medverkande

Nina Öhrn Karlsson
Utredningssekreterare - Regeringskansliet
Mathias Tegnér
Utredare - Regeringskansliet
Dr Linda Weidenstedt
Ratio
Rebecca Filis
Skatteverket
Claire Ingram Bogusz
Uppsala Universitet
Lisa Hemph
Jobtech development
06 / 06 / 2021
Genomförd  - Digitalt Seminarium

Hur skapar vi en mer hållbar framväxt av gigekonomin?


6 juli 2021 / 10:00-11:30
Digitalt Seminarium - Almedalsveckan

Gigekonomin växer i Sverige men hänger den svenska (parts)modellen med i en alltmer digital och global arbetsmarknad?

Till Seminarium
Visa mer info

Om Seminariet

Välkommen till ett webbinarium där Giglab Sverige presenterar resultaten från sin kartläggning av utmaningar inom gigekonomin i Sverige idag, samt bjuder in till dialog med syfte att diskutera den riktning som krävs för att uppnå en mer hållbar framväxt av framtidens arbetsmarknad. Gigekonomin är en företeelse som innefattar människor som tar sig an kortare uppdrag istället för en traditionell anställning. Utvecklingen drivs på av digitaliseringen och sektorn sägs ha växt under pandemin. Synen på vad som är ett jobb förändras men hänger regelverk, trygghetssystem och den svenska modellen med för att fånga upp den nytta som finns med de jobb som erbjuds inom plattformsekonomin? Giglab Sverige presenterar utmaningar inom gigekonomin idag kopplat till giggare, gigplattformar och myndigheter. Vid det efterföljande samtalet tar vi del av en diskussion mellan representanter från bl.a. Arbetsmiljöverket, Unionen, SACO, Svenskt Näringsliv samt Plattformsföretagen, Yepstr och AppJobs.

Medverkande

Rebecca Filis
Skatteverket
Claire Ingram Bogusz
Uppsala Universitet
Linda Weidenstedt
Ratio
Lisa Hemph
Jobtech development
Carina Lindfelt
Svenskt Näringsliv
Victor Bernhardtz
Unionen
Jonas Hamark
Arbetsmiljöverket
Jenny Wahlbäck
SACO
Glen Hodgson
Plattformsföretagen
Alok Alström
AppJobs
Jacob Rudbäck
Yepstr