Aktiviteter

Underlag för Workshop 4 den 1 december

Giglab Sverige är ett gemensamt lärprojekt med mål att skapa underlag ur flera perspektiv som belyser vilka utmaningar som finns inom gigekonomin i Sverige idag. Giglab Sverige arbetar i riktning mot FNs globala mål och Agenda 2030.

Under hösten 2020 genomförs en serie digitala workshops för att kartlägga utmaningar inom gigekonomin i Sverige idag - ur giggarnas, plattformarnas och samhällsaktörernas perspektiv. Nu närmar vi oss höstens avslutande digitala workshop och bjuder in alla parter med intresse för gigekonomin att delta. Du som ämnar delta vid Workshop 4 får gärna läsa igenom informationen på den här sidan som underlag inför workshoppen.

Workshop 4 - den 1 december kl 09:30 - 12:00

Vid den fjärde och avslutande workshoppen kommer alla perspektiv att mötas och höstens lärdomar att presenteras. Vi kommer att jobba i blandade grupper av giggare, gigplattformar, myndigheter och andra samhällsaktörer för att titta närmare på gigekonomin i Sverige idag, samt för att diskutera vägar framåt mot ett mer hållbart gig. Vi kommer att jobba i blandade grupper för att de olika perspektiven ska kunna mötas och diskutera så väl hinder som möjliga lösningar.

Workshoppen inleds med en presentation av gigekonomin med aktuella inspel från forskningen. Därefter presenteras den kartläggning som gjorts av Giglab Sverige om giggarnas, gigplattformarnas och myndigheternas syn på och utmaningar inom gigekonomin. Nedan följer ett antal utmaningskartor där vi klustrat olika hinder vi har kunnat identifiera under höstens workshops. Dessa kommer att fungera som diskussionsunderlag vid workshop 4.

Workshoppen kommer att avslutas med att blicka framåt för att diskutera och labba kringolika initiativ som kan bidra till en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige. Workshoppen kommer att stå som grund för Giglab Sveriges fortsatta arbete under 2021, där målet är lägga grunden för en testbädd där olika parter kan samarbeta och prototypa fram lösningar utifrån de identifierade utmaningarna.

Länkar för fördjupning i ämnet

  • Gigekonomin och arbetsmarknaden - podcastavsnitt från Dagens Arena med bl.a. Claire Ingram Bogusz, forskare Handelshögskolan och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

Utmaningskartor

Under höstens digitala workshops har vi jobbat med att kartlägga utmaningar inom gigekonomin i Sverige ur giggares, gigplattformars och samhällsaktörers perspektiv. Detta för att synliggöra vilka hinder som finns för att uppnå ett hållbart gig, och för att kunna ha som diskussionsunderlag vid vidare arbete med att hitta lösningar. Nedan finner ni ett första visualiserat utkast på de hinder som identifierats under arbetets gång.

Dessa kartor kommer att fungera som diskussionsunderlag vid Workshop 4 den första december.

arbetsförmedlingens logga

Giggarens utmaningar

Giggarens hinder karta

Plattformens utmaningar

Samhället hinder karta

Samhällets utmaningar

Kontakt och frågor

Har du frågor gällande deltagande i Workshop 4 är du välkommen att kontakta emelie@fagelstedt.com

Anmäl dig till Workshop 4 som äger rum digitalt den 1 december 2020 kl 09:30 - 12:00: 
länk till anmälan

Kartläggning av utmaningar hos aktörer i gigekonomin.pdf

Kartläggningen är baserad på underlag som tagits fram under 2020 från bidrag som tillkommit giglab sveriges hemsida samt 4 virtuella workshoppar.

Genomförd - Digitalt Seminarium - Almedalsveckan

Hur skapar vi en mer hållbar framväxt av gigekonomin?

6 juli 2021 / 10:00-11:30

Gigekonomin växer i Sverige men hänger den svenska (parts)modellen med i en alltmer digital och global arbetsmarknad?

Till seminariet

Om Seminariet

Välkommen till ett webbinarium där Giglab Sverige presenterar resultaten från sin kartläggning av utmaningar inom gigekonomin i Sverige idag, samt bjuder in till dialog med syfte att diskutera den riktning som krävs för att uppnå en mer hållbar framväxt av framtidens arbetsmarknad. Gigekonomin är en företeelse som innefattar människor som tar sig an kortare uppdrag istället för en traditionell anställning. Utvecklingen drivs på av digitaliseringen och sektorn sägs ha växt under pandemin. Synen på vad som är ett jobb förändras men hänger regelverk, trygghetssystem och den svenska modellen med för att fånga upp den nytta som finns med de jobb som erbjuds inom plattformsekonomin? Giglab Sverige presenterar utmaningar inom gigekonomin idag kopplat till giggare, gigplattformar och myndigheter. Vid det efterföljande samtalet tar vi del av en diskussion mellan representanter från bl.a. Arbetsmiljöverket, Unionen, SACO, Svenskt Näringsliv samt Plattformsföretagen, Yepstr och AppJobs.

Medverkande

Rebecca Filis

Skatteverket

Claire Ingram Bogusz

Uppsala Universitet

Linda Weidenstedt

Ratio

Lisa Hemph

Jobtech development

Carina Lindfelt

Svenskt Näringsliv

Victor Bernhardtz

Unionen

Jonas Hamark

Arbetsmiljöverket

Jenny Wahlbäck

SACO

Glen Hodgson

Plattformsföretagen

Alok Alström

AppJobs

Jacob Rudbäck

Yepstr