ikon, giggarens perspektiv

Giggarens utmaningskarta

Kartläggning av utmaningar hos aktörer i gigekonomin.pdf

Kartläggningen är baserad på underlag som tagits fram under 2020 från bidrag som tillkommit giglab sveriges hemsida samt 4 virtuella workshoppar.

Är du giggare och vill bidra med ditt perspektiv? 

Genom giggarens utmaningskarta vill vi kartlägga utmaningar som giggare i Sverige möter i vardagen samt ur ett större trygghetsperspektiv. I första hand fokuserar vi på giggare som jobbar via gigplattformar och jobbappar.

De utmaningar som står med från start är identifierade av projektgruppen, men vi vill att fler aktörer bidrar med att fylla på kartbilden för att skapa ett bättre underlag för att jobba vidare med riktade insatser.  

Läs här om hur vi hanterar ditt bidrag

Giggarens utmaningskarta,
Version 1.6 - 18 jun - 2021
* 3 nya röster
* 1 ny utmaning
* 1 ny "tyck till"

Bidra med dina utmaningar, eller rösta på hur väl de listade utmaningarna stämmer överens med din situation.

pil
Giglabsverige logga modifierad och framhäver giggarens perspektiv i vardagen

Här kartlägger vi giggarens utmaningar i vardagen. Vilka utmaningar som dyker upp före, under och efter ett enskilt gig. Vi vill ha din input - lägg gärna till egna utmaningar eller rösta på de som finns listade.

Visa
Dölj
 utmaningar

Före

Här lyfts utmaningar kopplat till att vad som sker innan man hittar ett gig - som att välja app, skapa en profil, söka gig, vara med på intervju, kontakten med kunden, mm.

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill lägga till en till utmaning här.
Ladda om sidan och lägg till en till utmaning.

Oj! Något gick fel!
Stjärna

Det har varit en utmaning nu under pandemin att avgöra om det är värt att sjukskriva sig för minsta lilla symtom då ersättning uteblir och chansen för att bli anlitad igen sjunker

Tillagd av: 
App-giggare-75524

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

- Inga röster räknade -

StjärnaStjärna

Osäkerhet kring vilka uppdragsgivare och appar som är seriösa

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

Jag tycker att denna utmaning egentligen handlar om att det finns några få oseriösa annonsörer på plattformarna. Dessa brukar tas ned rätt fort dock men det har skett att gig publiceras som "pranks" eller "samhällsexperiment" av privatpersoner på gigplattformar.

App-giggare-5524
Tillagd av: 

Inga röster just nu

Stjärna
4x
StjärnaStjärna
2x
Ej viktigt utmaning
StjärnaStjärna

Svårt att veta vad som avgör om man får ett gig eller inte

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

2x
StjärnaStjärna
Stjärna

Företag förväntar sig att konsulter ska arbeta på deras fysiska kontor (ofta i en storstad) vilket gör att många kompetenser som bor på landsbygden sorteras bort

Tillagd av: 
 Frilansare-22879

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

StjärnaStjärna
Stjärna

Instruktioner och arbetstider kan ändras snabbt, kvällen innan kan jag få ett sms med att det är inställt

Tillagd av: 
Frilansare-68674

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

- Inga röster räknade -

Stjärna

Väldigt svårt att hitta fram till gig och få vettigt betalt

Tillagd av: 
Frilansare-22255

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

- Inga röster räknade -

Under

Här lyfts utmaningar kopplat till själva genomförandet av ett gig - som kontakt med kunden, instruktioner om gigget, utförande av gigget, slutföra gigget och presentera resultatet, mm.

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill lägga till en till utmaning här.
Ladda om sidan och lägg till en till utmaning.

Oj! Något gick fel!
Stjärna

Osäkerhet kring vem som står för försäkringar under tiden gigget utförs

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

StjärnaStjärna
Stjärna

Oklart vem som är ansvarig och vad jag ska göra när jag väl är på plats

Tillagd av: 
Frilansare-68674

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

- Inga röster räknade -

Stjärna

Företag arbetar ofta o-digitalt och gammaldags vilket försvårar processen att snabbt/enkelt komma in i arbetet som behöver göras

Tillagd av: 
Frilansare-22879

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

StjärnaStjärna

Efter

Här lyfts utmaningar kopplat till vad som sker efter att ett gig är genomfört - som betalning, eventuella meningsskiljaktigheter, betygsättning, framtida relationer, personliga reflektioner, mm.

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill lägga till en till utmaning här.
Ladda om sidan och lägg till en till utmaning.

Oj! Något gick fel!
StjärnaStjärna

Problem med att få betalt efter slutfört gig

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

2x
StjärnaStjärna
Stjärna
2x
Ej viktigt utmaning
Stjärna

Stressigt att få ett omdöme efter varje gig

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

StjärnaStjärna
Stjärna

Obetalt efterarbete

Tillagd av: 
Frilansare-68674

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

StjärnaStjärna
Giglabsverige logga modifierad och framhäver giggarens perspektiv utifrån giggarens trygghet

Här kartlägger vi giggarens utmaningar ur ett allmänt perspektiv med fokus på giggarens trygghet. Vi vill ha din input - lägg gärna till egna utmaningar eller rösta på de som finns listade.

Visa
Dölj
 utmaningar

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill lägga till en till utmaning här.
Ladda om sidan och lägg till en till utmaning.

Oj! Något gick fel!
Stjärna

Osäkerhet kring försäkringar och pension som giggare

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

Ej viktigt utmaning
StjärnaStjärna
Stjärna

Det är utmanande att försörja sig som giggare löpande

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

StjärnaStjärna
Stjärna

Vi tas in för att lönedumpa dom med kollektivavtal

Tillagd av: 
 App-giggare-28915

Rösta om du är giggare
Hur relevant är denna utmaning för dig?

Tack för din röst!
Oj! Något blev fel!

Tyck till
Vem du än är!

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Inga röster just nu

- Inga röster räknade -