Giglabsverige logga som framhäver samhällets perspektiv

Samhällets utmaningskarta

Kartläggning av utmaningar hos aktörer i gigekonomin.pdf

Kartläggningen är baserad på underlag som tagits fram under 2020 från bidrag som tillkommit giglab sveriges hemsida samt 4 virtuella workshoppar.

Har du intresse för gigekonomin? 

I takt med att gigekonomin förväntas växa i Sverige behöver system, lagstiftningar och policys ses över för att säkerställa en hållbar tillvaro för så väl den enskilde giggaren som samhället i stort. I Samhällets utmaningskarta vill vi kartlägga de utmaningar som berör samhällets olika aktörer kopplat till gigekonomin.

De utmaningar som står med från start är identifierade av projektgruppen, men vi vill att fler aktörer bidrar med att fylla på kartbilden för att skapa ett bättre underlag för att jobba vidare med riktade insatser.

Läs här om hur vi hanterar ditt bidrag

Samhällets utmaningskarta
Version 1.4 - 3 Sept - 2020

Bidra gärna med egna utmaningar, eller tyck till om de listade utmaningarna ur ditt perspektiv.

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill lägga till en till utmaning här.
Ladda om sidan och lägg till en till utmaning.

Oj! Något gick fel!

Att säkerställa att skatt och avgifter betalas så att gigekonomin bidrar till välfärden och trygghetssystemen precis som vanliga jobb

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

Det är uppdragsgivarens ansvar att erbjuda ersättning som är hållbar för både samhälle och uppdragstagare. Det handlar om makt och förmåga att agera, den ligger helt klart hos uppdragsgivare och inte hos uppdragstagare. Regelsystem och kontroll bör därmed utformas så att uppdragstagare inte kan utnyttjas eller ställas till svars för uppdragsgivares ohållbara handlingar och belsut.

Frilansare-01283
Tillagd av: 

Det är självklart ett måste att giggföretag/plattformar tar sitt ansvar och upplyser eller hellre har den lösningen. Vi har valt att ta hand om betala in skatt och upplysa uppdragstagaren om sin situation

App-giggare-78171
Tillagd av: 

Att den data/rating som giggarens arbete genererar kan ägas och kontrolleras av giggaren och inte bara skapar värde för plattformen

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

Här finns enorma möjligheter med nästa generationens internet. Jag har med mitt bolag Priva Innovation AB precis startat upp för att skapa och sprida denna möjlighet. Sedan tidigare har jag även grundat den ideella föreningen MyData i Sverige, som är en del av ett globalt initiativ att sätta användaren i centrum för att äga och förvalta sin egen data. Vi ser behovet av stöd att sprida denna nya digitala infrastruktur och göra den tillgänglig till alla parter i samhället.

Frilansare-35919
Tillagd av: 

Giggaren skall ha makten och kunna välja över sin situation, det skapar mer motivation när hen vet att hen bestämmer över sin situation.

App-giggare-78171

Tillagd av: 

Betygsättningen är problematisk och skapar hinder att agera ärligt både från köpare och giggare

Tillagd av:
 Köpare av gigg-46897

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

Original formulering av utmaning:
Betygsättningen är problematisk. En giggare var väldigt trevlig och hade bra service men kom 40 min försent. Jag satte en 3a och han blev arg. Som köpare får jag också betyg och kan därför inte alltid säga vad jag tycker eller ställa befogade krav av rädsla för att få dåligt betyg.

Köpare av gigg-46897
Tillagd av: 

Nej! Den är inte problematisk utan den motiverar giggare och rensar bort oseriösa företag. Det som behövs är en hjälpåtgärd där personer som inte får ngn rating lr bra rating som gynnar dem få hjälp, verktyg med att förbättra sin situation

App-giggare-78171

Tillagd av: 

Att trygghetssystemen utformas för att omfatta även gigarbete

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

Det vi behöver ta i beaktning är att giggaren i framtiden inte kommer säkert vilja ha samma förutsättningar som vi tror de vill ha idag. Detta är komplext att då vi ser på en yrkeskår som kanske inte vill forma in sig i hur trygghet är idag. Idag säger vi att de måste kunna komma in i systemet för att kunna ta lån etc. Vilket är sant idag men kanske inte imorgon. Men viktigast idag är att se vinsten med att personer tar korta uppdrag. och att inte försäkringkassa, arbetsförmedling mfl. stoppar den möjligheten genom att tex strypa ekonomiska medel.

App-giggare-78171
Tillagd av: 

Att säkerställa att giggaren får pensioner och del av sjukförsäkringsystemen precis som andra som arbetar med mer atypiska anställningsformer

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

Detta är en självklarhet och ngt vi förespråkar för att skapa en trovärdighet i att vara giggare och ett seriöst företag

App-giggare-78171
Tillagd av: 

Vissa plattformar är arbetsgivare men saknar hemvist i en arbetsgivarorganisation

Tillagd av:
 Fackförbund-26126

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Oklarheter gällande arbetsmiljöansvar vid arbete via plattformsföretag eller faktureringsbyråer

Tillagd av:
 Fackförbund-26126

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -

Risk att bli tvingad till giggare, vill hellre ha fast anställning pga arbetstrygghet och förmåner är mycket större.

Tillagd av:
 Arbetssökande-58456

Tyck till

* Ingen direkt publicering sker när du bidrar (Ditt bidrag skickas till oss som input till nästkommande uppdatering av kartläggningen.)

Tack för din input!
Nästkommande uppdatering av kartläggningen är anpassad efter din input.

* Om du vill tycka till igen om denna utmaning.
Ladda om sidan och tyck till en gång till.

Oj! Något blev fel!

Inga röster just nu

- Inga kommentarer kopplade till denna utmaning för tillfället -